Terms and conditions

/EN/

Shipping and return polices for FORBIDDEN SOCIETY RECORDINGS

Shipping Info

 • We ship orders Monday through Friday. Orders received on Fridays will be shipped the following week. Please consider this when placing your order.
 • The delivery is between 5/7 business days to Europe and 10/15 for the rest of the world but could take up to three weeks.
 • We are not responsible for any taxes or duties that may be incurred on international orders.
 • All products are described as accurately as possible.
 • Colors may vary slightly from what you see on your screen.
 • You are responsible for your order if you enter the wrong shipping address.

Return Policy

Terms and conditions:

 • Forbidden Society Recordings will not accept returns for items which are the wrong size. Please check your garment sizes carefully before ordering.
 • Forbidden Society Recordings can not be held responsible for loss or damaged goods inflicted by the postal services during the shipping. Damaged or lost goods can therefore not be refunded.
 • We will use your Paypal address, if the address is not correct, please send us a message through our CONTACT page.
 • By purchasing goods via this webstore you agree with the above terms.
 • Forbidden Society Recordings ship WITHOUT Track and Trace. If you want to have absolute certainty about your order arriving safely, please contact us before ordering, as Track and Trace costs are more expensive, and we will add these extra shipping costs to your order.

Personal data

 • Personal data (such as name, address, e-mail, etc.), which are part of the order or have been communicated to the buyer upon registration, are treated as confidential information and are protected against misuse pursuant to Act No. 101/2000 Coll. Personal data protection, as amended and European Union´s General Data Protection Regulation (GDPR). These personal data on buyers will not be disclosed to third parties other than those directly involved in the processing of the order or authorized to distribute commercial or marketing information, and only necessarily. Buyer agrees to collect, archive, and use the data about him / her and the closed stores when using the Internet shop under the conditions specified above. The seller is obliged to delete the registered buyer from the database in the event of his / her application via the form contained at the end of each newsletter. The buyer has the right to revoke the data processing at any time. The seller reserves the right to send his or her business or marketing information to the buyer himself or through an authorized person under the legal title of a legitimate interest.

Thank you for your support people!:)

/CZ/

Informace o dodání

 • Objednávky odesíláme od pondělí do pátku. Objednávky přijaté v pátek budou odeslány následující týden. Berte to prosím při Vaší objednávce v potaz.
 • Dodání je 5 až 7 dní v rámci Evropy. Pro zbytek světa je to 10 až 15 dní, ale může trvat až 3 týdny.
 • Nejsme zodpovědní za žádné daně či poplatky vzniklé při mezinárodní objednávce.
 • Všechny výrobky jsou popsány co nejpřesněji. Barvy se mohou mírně lišit od toho, co vidíte na své obrazovce.
 • V případě zadání špatné dodací adresy jste za zásilku odpovědní.
 • Na dobírku nezasíláme. Osobní předání není možné.

Reklamační politika

Smluvní podmínky:

 • Forbidden Society Recordings nepřijímají reklamace v případě výběru špatné velikosti. Z tohoto důvodu si prosím pečlivě zkontrolujte velikost před objednávkou.
 • Forbidden Society Recordings nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží způsobené poštovní službou v přůběhu dodávky. Za takto poškozené nebo ztracené zboží proto není možné vrátit peníze.
 • Při platbě Paypalem použijeme Vaši Paypal adresu, pokud tato adresa neodpovídá, zašlete nám prosím zprávu skrz stránku KONTAKTY.
 • Pořízením zboží z tohoto eshopu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.
 • Forbidden Society Recordings odesílají BEZ služby sledování zásilek (Track & Trace). Pokud chcete mít absolutní jistotu, že Vaše zásilka dorazí v pořádku, kontaktujte nás prosím ještě před objednávkou, protože služba Track & Trace je dražší a my tuto částku navíc přičteme k Vaší objednávce.
 • Osobní údaje

  • Osobní data (jako např. jméno, adresa, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s Nařízením Evropské Unie „General Data Protection Regulation“ (GDPR). Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky nebo jsou pověřeny za účelem rozesílání obchodních či marketingových informací, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm a jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho žádosti prostřednictvím formuláře obsaženého na konci každého newsletteru. Kupující má možnost souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat své obchodní či marketingové informace registrovaným kupujícím sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby pod právním titulem oprávněného zájmu.

Díky za Vaši podporu!